Hovedområder

  • Entreprise
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Arv
  • Tvisteløsning- og prosedyre

Ane har særlig kompetanse og erfaring med å bistå byggherrer, entreprenører og rådgivere med entrepriserettslige spørsmål, herunder kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Ane bistår også med mer generell kontraktsrett.

Ane har autorisasjon fra finanstilsynet som eiendomsmegler, og påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom.

Bakgrunn/erfaring:
2015-:          Advokathuset Helgeland DA – advokat
2012-2015: Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS – Fast advokat
2010-2012: Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS – Advokatfullmektig
2005-2010: Master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø


 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
Mobil: 95 83 51 56
E-post: anef@advhelg.no