Skip to main content
Hovedområder

  • Fasteiendom
  • Pengekrav
  • Kontraktsrett
  • Konkurs- og dødsbo
  • Strafferett
  • Barnevern
  • Barnerett
  • Tvisteløsning- og prosedyre.

Tarjei har betydelig erfaring i prosedyre for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett, både som prosessfullmektig og som dommerfullmektig. Han er videre utnevnt som fast forsvarer for Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Under studiet skrev han avsluttende mastergradsoppgave innenfor avhendingsloven med tittel: «Når utgjør arealavvik en kjøpsrettslig mangel».

Bakgrunn/erfaring:

2020: Fast forsvarer Alstahaug tingrett, Hålogaland lagmannsrett
2017: Advokat, Advokathuset Helgeland DA
2015 – 2017: Dommerfullmektig, Alstahaug tingrett
2014: Egen advokatpraksis
2014: Ansatt advokat, Advokathuset Trondheim DA
2012 – 2014: Advokatfullmektig, Advokathuset Trondheim DA
2011 – 2012: Konsulent Husleietvistutvalget i Trondheim
2007 – 2011: Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo


 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
Mobil: 99 34 01 67
E-post: tarjei@advhelg.no