Skip to main content
Hovedområder

  • Entreprise
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Arv
  • Tvisteløsning- og prosedyre

Ane har særlig kompetanse og erfaring med å bistå byggherrer, entreprenører og rådgivere med entrepriserettslige spørsmål, herunder kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Ane bistår også med mer generell kontraktsrett.

Ane har autorisasjon fra finanstilsynet som eiendomsmegler, og påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom.

Bakgrunn/erfaring:
2015-         : Advokat, Advokathuset Helgeland DA
2012-2015: Fast advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS
2010-2012: Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS
2005-2010: Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø


 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
Mobil: 95 83 51 56
E-post: anef@advhelg.no