Skip to main content
Hovedområder

  • Arbeidsrett
  • Barnesaker
  • Barnevern
  • Felleseieskifte
  • Samboeroppgjør
  • Bistandsadvokat
  • Tvisteløsning og prosedyre

Anne har bred erfaring i barnevernrettslige spørsmål, og opptrer ofte i Fylkesnemnda. I tillegg prosederer Anne jevnlig saker for retten, og hun har særlig kompetanse innen familie- og barnerett, samt arbeidsrett. Anne har også flere styreverv.

Bakgrunn/erfaring:
2000- :         Advokathuset Helgeland DA
1992-2000: Egen advokatvirksomhet
1990-1992: Advokat i Advokatfirmaet Storvik, Hungnes & Dæhli
1982-1990: Forvalter og advokatfullmektig i Asker og
Bærum Boligbyggelag
1985-1986: Politifullmektig ved Oslo Politikammer
1980-1982: Konsulent i Trygderetten
1979-1980: Konsulent i Kirke- og undervisningsdepartementet
1974-1979: Universitetet i Oslo


Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
E-post: fladvad@advhelg.no