Skip to main content
Hovedområder

  • Transaksjoner
  • Selskapsrett
  • Omstrukturering, herunder fusjon og fisjon
  • Skatt og avgifter
  • Generasjonsskifter
  • Kontraktsrett
  • Fiskeri og havbruk
  • Fast eiendom

Bjørn har lang erfaring i å bistå små og mellomstore bedrifter i et bredt spekter av næringsrelatert jus. Han arbeider i dag med hovedvekt på egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer, herunder fusjon og fisjon. Bjørn har særlig kompetanse innenfor skatte- og selskapsrett.

Bjørn innehar en rekke styreverv.

Bakgrunn/erfaring:
2019- : Advokat, Advokathuset Helgeland DA
2016-2019:
Advokat, Advokatfirmaet PwC AS
2010-2016:
Advokat, Advokathuset Helgeland DA
2008-2010:
Advokat, Advokatfirmaet PwC AS
2005-2008:
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Østgård
1997-2005: Cand jur ved Universitetet i Tromsø


 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
Mobil: 95 26 14 35
E-post: krane@advhelg.no