Skip to main content
Hovedområder

  • Kontraktsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Forvaltningsrett
  • Offentlige anskaffelser
  • Konkurs
  • Arbeidsrett
  • Arv- og familierett

Charlotte har kompetanse og erfaring med forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning innen blant annet kontraktsrett, forvaltningsrett og offentlige anskaffelser. Hun arbeider også med konkurs, arbeidsrett og arve- og familierett.

Charlotte har autorisasjon fra finanstilsynet, og påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom.

For tiden er Charlotte i permisjon, da hun har et engasjement som dommerfullmektig i Helgeland tingrett.

Bakgrunn/erfaring:

2020 –       : Dommerfullmektig, Helgeland tingrett
2017 –        : Advokat, Advokathuset Helgeland DA
2015-2017: Advokat, Kluge Advokatfirma AS
2013-2015: Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
2007-2013: Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo

 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
Mobil: 926 52 253
E-post: nordbakken@advhelg.no