Hovedområder

  • Fast eiendom
  • Prosedyre og tvisteløsning
  • Odel
  • Grensetvister
  • Forsikringstvister
  • Konkurs
  • Dødsbo

Knut har betydelig erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, og har bistått i tvister ved salg av eiendom både på entreprenør og forbrukersiden. Han arbeider også med avtalerett, herunder både utarbeidelse av avtaler og tvist rundt eksisterende avtaler.

Videre arbeider Knut med konkurs- og dødsbo, i tillegg til at han er inne i sin andre periode som fast forsvarer i Alstahaug tingrett.

Knut har etter hvert en omfattende prosedyreerfaring på ovennevnte rettsområder.

Bakgrunn/erfaring:
2002 – :            Advokat, Advokathuset Helgeland DA
1997 – 2002: Påtalejurist ved Helgeland politidistrikt
1996 – 1997: Førstekonsulent avgiftsavdelingen ved Nordland fylkesskattekontor
Diverse styreverv

 


 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 11 12 22
Mobil: 91 38 03 97
E-post: knut@advhelg.no