Skip to main content
Hovedområder

  • Arv- og dødsboskifte
  • Konkurs og insolvens
  • Strafferett
  • Samt andre oppdrag innen sivilretten

Olaf har lang erfaring som bostyrer ved privat og offentlig skifte av dødsbo og som bostyrer i konkurs. Videre har Olaf omfattende erfaring som forsvarer, og han har siden 1996 vært fast oppnevnt forsvarer for Rana tingrett.

Bakgrunn/erfaring:
2000- :          Advokathuset Helgeland DA
1983-2000: Egen advokatvirksomhet
1981-1983: Dommerfullmektig ved Ofoten tingrett
1979-1981: Justisdepartementet
1973-1979: Cand. Jur. Universitetet i Oslo


 

Kontaktinfo:
Telefon: 75 13 52 22
E-post: fjalstad@advhelg.no