Advokathuset Helgeland DA er et bredt sammensatt advokatfirma som bistår privatpersoner, næringsliv og det offentlige med juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder.

Vi legger stor vekt på å etablere samarbeidsformer og oppfølgingsrutiner tilpasset den enkelte klient og sak. For å imøtekomme kundenes behov for spesialiserte juridiske tjenester har advokatene variert faglig bakgrunn og erfaring.

Som et av Nordlands største advokatkontor, med kontor i to byer, kan våre advokater jobbe i team og utnytte hverandres særlige kompetansefelt.

Selv om vi tilbyr tjenester innenfor både de privatrettslige- og forretningsjuridiske områder, ligger hovedvekten innenfor følgende fag:

 • Generell kontraktsrett
 • entrepriserett
 • konkurs
 • strafferett
 • arbeidsrett
 • arv og dødsboskifter
 • fast eiendom
 • barnefordeling/samvær
 • barnevern
 • erstatningsrett
 • økonomisk oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd
 • tvisteløsning- og prosedyre

Vi tar oppdrag med fri rettshjelp og vil hjelpe til med å avklare hvorvidt vilkårene for å få dekket advokatutgifter gjennom det offentlige er innfridd.

Under den enkelte advokat er det gitt informasjon om fagfelt som vedkommende advokat har særlig kompetanse på.