Skip to main content

Advokathuset Helgeland DA er et bredt sammensatt advokatfirma som bistår privatpersoner, næringsliv og det offentlige med juridiske tjenester innenfor de fleste rettsområder.

Vi legger stor vekt på å etablere samarbeidsformer og oppfølgingsrutiner tilpasset den enkelte klient og sak. For å imøtekomme kundenes behov for spesialiserte juridiske tjenester har advokatene variert faglig bakgrunn og erfaring.

Som et av Nordlands største advokatkontor, med kontor i to byer, kan våre advokater jobbe i team og utnytte hverandres særlige kompetansefelt.

Selv om vi tilbyr tjenester innenfor både de privatrettslige- og forretningsjuridiske områder, ligger hovedvekten innenfor følgende fag:

 • Generell kontraktsrett
 • entrepriserett
 • konkurs
 • strafferett
 • arbeidsrett
 • arv og dødsboskifter
 • fast eiendom
 • barnefordeling/samvær
 • barnevern
 • erstatningsrett
 • økonomisk oppgjør ved skilsmisse/samlivsbrudd
 • tvisteløsning- og prosedyre

Vi tar oppdrag med fri rettshjelp og vil hjelpe til med å avklare hvorvidt vilkårene for å få dekket advokatutgifter gjennom det offentlige er innfridd.

Under den enkelte advokat er det gitt informasjon om fagfelt som vedkommende advokat har særlig kompetanse på.