Skip to main content

Advokathuset Helgeland vil til enhver tid påse at oppdrag for våre klienter blir utført av advokater som har den nødvendige erfaring og kompetanse.

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen, og oppfyller krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utførelse av advokatvirksomheten.

Den veiledende timeprisen eks. mva. for våre advokater er:
Saksøker som følger den offentlige salærsatsen (2023)   kr 1 140,-
Private oppdragsgivere   kr 1 900 – 2 500,-
Næringsdrivende   kr 2 000 – 3 000,-
Erstatningssaker   kr 2 000 – 2 500,-

Vårt salær beregnes i hovedsak med utgangspunkt i medgått tid. Utgifter knyttet til utførelsen av oppdraget som reiseutgifter, gebyrer til offentlige instanser m.m. vil bli belastet i tillegg.

Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå så vel under som over ovennevnte timepriser. Timeprisen avtales ved inngåelse av oppdraget.

Fri rettshjelp
For visse sakstyper kan klienter innvilges fri rettshjelp og/eller fri sakførsel. Da vil det offentlige dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. For dette eksisterer inntekts- og formuesgrenser. Disse er for tiden hhv. kr 350 000 for inntekt brutto, og kr 150 000 for formue netto. For ektefeller og personer som bor i husstandsfellesskap er grensen kr 540 000 i felles inntekt. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås ved henvendelse til fylkesmannen eller vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt må dette avklares med oss på forhånd.

Forsikringsdekning
Noen saker kan være dekket av en rettshjelpsdekning. De fleste boligforsikringer har en rettshjelpsdekning for en del sakstyper. Salæret dekkes da delvis av forsikringsselskapet.

Oppdragsbekreftelse
Det vil for de fleste oppdrag bli laget en formell oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen gjelder for utførelsen av ethvert oppdrag med mindre annet er skriftlig avtalt.

Oppdragsbekreftelsen inneholder blant annet de avtalte timepriser og en nærmere beskrivelse av det avtalte oppdraget. Endringer i timeprisene vil bli varslet via vår nettside eller på annen måte.