Skip to main content
Hovedområder

  • Selskapsrett
  • Generasjonsskifte/arv
  • Avtale- og kontraktsrett
  • Pengekravsrett
  • Tvisteløsning og prosedyre
  • Fast eiendom

Silje har erfaring med forretningsjuridisk rådgivning, særlig innen selskap- og skatterett. Hun jobber også med generelle formuerettslige spørsmål, herunder kontraktsrett, pengekrav og fast eiendom.

Silje har autorisasjon fra finanstilsynet, og påtar seg oppgjørsoppdrag ved salg av fast eiendom.

Bakgrunn/erfaring:

2020-:           Advokat, Advokathuset Helgeland DA
2019-2020: Advokatfullmektig, Advokathuset Helgeland DA
2017-2019: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PwC AS
2016-2017: Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet
2011-2016: Master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
2008-2011: Bachelor i medievitenskap ved NTNU/Queensland University of Technology


 

Kontaktinfo:
Telefon: 751 35 222

Mobil:  993 84 035
E-post: sandstedt@advhelg.no